Witos i Luz

Dwaj Pół-bracia

Pracują pod siodłem jak i w zaprzęgu

Witos wprowadza dzieci w świat skoków przez przeszkody

Luz pomaga niepełnosprawnym dzieciom na zajęciach hipoterapii

Konie są własnością Stajni Pukinin

  • Rasa Huculska
  • Pokrewieństwo Dwaj Pół-bracia
  • Doświadzenie Luz Luz - Hipoterapia i trening z dziećmi
  • Doświadczenie Witos Witos - trening z dziećmi i skoki przez przeszkody